2012-03-15

Uprzejmie informujemy, że aktualnie maksymalne wysokości limitów dla kart wydawanych przez PKO Bank Polski wynoszą:

Lp.Rodzaj kartyWysokość limitu
1 Karta PKO Ekspres (wydawana do rachunku:
 • PKO Konto dla Młodych,
 • SUPERKONTO - umowy zawarte od dnia 14 marca 2011r.,
 • PKO Konto za Zero,
 • PKO Konto Pogodne,
 • PKO Konto bez Granic,
 • SUPERKONTO,
 • SUPERKONTO STUDENT)
 
dzienny limit wypłat gotówki 5 000 zł
dzienny limit operacji płatniczych 8 000 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 1)
a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej 50 zł
b) dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych 150 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą 1)
limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju
2 Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku Konto Aurum oraz z wizualizacją AURUM  
dzienny limit wypłat gotówki 10 000 zł
dzienny limit operacji płatniczych 16 000 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 1)
a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej 50 zł
b) dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych 150 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą 1)
limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju
3 Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku Konto Platinium II oraz z wizualizacją PLATINIUM  
dzienny limit wypłat gotówki 15 000 zł
dzienny limit operacji płatniczych 24 000 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 1)
a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej 50 zł
b) dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych 150 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą 1)
limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju
4 Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku SUPERKONTO GRAFFITI oraz wydawana do rachunku PKO Konto Pierwsze  
dzienny limit wypłat gotówki 600 zł
dzienny limit operacji płatniczych 600 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju 1)
a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej 50 zł
b) dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych 50 zł
5 Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku:
 • PKO Konto dla Młodych,
 • SUPERKONTO - umowy zawarte od dnia 14 marca 2011r.,
 • PKO Konto za Zero,
 • PKO Konto Pogodne,
 • PKO Konto bez Granic
 
dzienny limit internetowy 8 000 zł
Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku PKO Konto Pierwsze  
dzienny limit internetowy 600 zł
Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku Konto Aurum  
dzienny limit internetowy 16 000 zł
Karta PKO Ekspres wydawana do rachunku Konto Platinium II  
dzienny limit internetowy 24 000 zł
6 Karta PKO Maestro 2)  
dzienny limit wypłat gotówki 3) 800 zł
dzienny limit operacji płatniczych 4) 400 zł
7 Karta PKO VISA Classic  
dzienny limit wypłat gotówki w bankomatach 5) 1 500 zł
limit cykliczny 12 500 zł
8 Karta PKO VISA Gold  
dzienny limit wypłat gotówki w bankomatach 5) 10 000 zł
limit cykliczny 50 000 zł
9 Karta Diners Club wydawana pod znakami Diners Club i PKO BP SA  
tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni) równowartość w zł
1 000 EUR
limit cykliczny 80 000 zł
10 Karta PKO Diners Club Standard  
tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni) równowartość w zł
1 000 EUR
limit cykliczny 20 000 zł
11 Karta PKO Diners Club Executive  
tygodniowy limit wypłat gotówki (dostępny przez 7 kolejnych dni) równowartość w zł
1 000 EUR
limit cykliczny 80 000 zł
12 Srebrna karta PKO MasterCard Business  
limit cykliczny 20 000 zł
13 Złota karta PKO MasterCard Business  
limit cykliczny 50 000 zł
14 Karta PKO Biznes Partner  
dzienny limit wypłat gotówki 6 000 zł
suma wysokości limitów dziennych tj. limitu wypłat gotówki i limitu operacji płatniczych 15 000 zł
15 PKO VISA Business Electron 6)  
dzienny limit wypłat gotówki 10 000 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju6)  
a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej 50 zł
b) dla łącznej wartości kilku operacji zbliżeniowych 150 zł
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą 6)  
limit operacji określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju
16 Karta przedpłacona dla klientów Obszaru Rynku Korporacyjnego: 6)
 • karta przedpłacona,
 • karta przedpłacona Business,
 • karta przedpłacona o cechach bonu towarowego
 
dla operacji zbliżeniowych dokonywanych w kraju  
a) dla pojedynczej operacji zbliżeniowej 50 zł

1) dla kart wydawanych i wznawianych od 1 września 2010r
2) w przypadku karty debetowej PKO Maestro limity maksymalne i minimalne są jednakowe,
3) miesięczny limit wypłat gotówki – 3 operacje,
4) miesięczny limit operacji płatniczych - 1 operacja,
5) limit ustalony przez PKO Bank Polski, jednakowy dla wszystkich Posiadaczy kart,
6) dla kart wydawanych i wznawianych od 17 października 2011r

Lp.Rodzaj karty kredytowejMin. wysokość limitu kredytowegoMax. wysokość limitu kredytowego
1 Karta kredytowa PKO EURO Biznes 2 000 zł 50 000 zł
2 Błękitne karty kredytowe:
 • • PKO Visa Electron,
 • • PKO MasterCard Electronic.
700 zł 2 000 zł
3 Srebrne karty kredytowe:
 • PKO Visa Classic,
 • PKO MasterCard Standard,
 • partnerska karta kredytowa PKO VITAY Visa Classic,
 • partnerska karta kredytowa PKO VITAY MasterCard Standard.
1 500 zł 30 000 zł
4 Złote karty kredytowe:
 • PKO Visa Gold,
 • PKO MasterCard Gold,
 • partnerska karta kredytowa PKO VITAY Visa Gold,
 • partnerska karta kredytowa PKO VITAY MasterCard Gold.
3 000 zł 50 000 zł
5 Karta kredytowa PKO Visa Electron STUDENT 450 zł 1 500 zł

Limity dla operacji zbliżeniowych dokonywanych kartami kredytowymi z mikroprocesorem.

 1. Limit dla pojedynczej operacji zbliżeniowej dokonywanej w kraju bez użycia PIN - 50 zł.
 2. Limit dla operacji zbliżeniowych dokonywanych za granicą określa się jako 3 kolejne operacje zbliżeniowe następujące po sobie, przy czym wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju.

Jednocześnie informujemy, że stopa oprocentowania zadłużenia dla kart kredytowych PKO Banku Polskiego w stosunku rocznym wynosi:

Lp.Rodzaj kartyOprocentowanie bez opcji spłat ratalnychOprocentowanie z opcją spłat ratalnych
1 Karta kredytowa PKO Euro Biznes 17,40% x
2 Karta kredytowa PKO BP 20,40% 15,40%
3 Karta kredytowe PKO Visa Electron STUDENT 20,40% x
4 Partnerska karta kredytowa PKO VITAY 20,40% 15,40%

Ponadto, poniżej przedstawiamy warunki otrzymania karty kredytowej PKO Banku Polskiego:
I. WARUNKI PODSTAWOWE:

 1. wysokość minimalnych dochodów netto Klienta ubiegającego się o wydanie kart kredytowych PKO BP SA:
  • Błękitne Karty Kredytowe - 850 zł,
  • Srebrne Karty Kredytowe - 1 500 zł,
  • Złote Karty Kredytowe - 3 000 zł,
  • Karta kredytowa PKO Visa Electron STUDENT - 850 zł.
 2. posiadanie zdolności kredytowej,
 3. pozytywna ocena wiarygodności.

II. Warunki dodatkowe dla karty kredytowej PKO Visa Electron STUDENT:

 • nieukończenie przez wnioskującego o wydanie studenckiej karty kredytowej 30 roku życia,
 • posiadanie rachunku SUPERKONTO STUDENT albo rachunku PKO Konto dla Młodych ze stałymi miesięcznymi wpływami w minimalnej wysokości 850 zł od przynajmniej 3 miesięcy oraz nie występowanie niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie karty kredytowej albo posiadanie udokumentowanego źródła z wysokością uzyskiwanych stałych dochodów w minimalnej wysokości netto 850 zł oraz nie występowanie niedopuszczalnego salda debetowego w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku o wydanie karty kredytowej.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że błękitne karty kredytowe PKO Visa Electron służą do realizacji operacji dokonywanych przez internet oraz operacji realizowanych telefonicznie lub pisemnie.