2012-04-02

Uprzejmie informujemy, że dla lokaty strukturyzowanej EUR/PLN wartość kursu EUR/PLN z dnia referencyjnego tj. 4 października 2011 roku, o którym mowa w ust. 4. Dyspozycji/Potwierdzeniu otwarcia lokaty strukturyzowanej 6-miesięcznej opartej na kursie EUR/PLN, wynosi 4,3957. Wartość stanowi podstawę do obliczenia stopy zwrotu na zakończenie okresu umownego. Wartość kursu EUR/PLN z dnia obserwacji tj. 28 marca 2012 roku wynosi 4,1503. Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że dla wariantu lokaty strukturyzowanej EUR/PLN zakładającego spadek kursu EUR/PLN zysk na zakończenie okresu umownego wyniesie 5,00% za okres 6 miesięcy (10% w skali roku). Dla dwóch pozostałych wariantów tj. zakładającego stabilizację kursu EUR/PLN oraz zakładającego wzrost kursu EUR/PLN, zysk na zakończenie okresu umownego wyniesie 0%, a Klienci otrzymają 100% wpłaconego kapitału. Poniżej przedstawiono poszczególne warianty lokaty strukturyzowanej:

  1. Klient wybrał wersję lokaty strukturyzowanej na wzrost kursu EUR/PLN: Jeżeli w dniu obserwacji kurs EUR/PLN będzie wyższy lub równy 4,4957, to Klient otrzyma 100% wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości 5,00% za okres 6 miesięcy (10% w skali roku). W innym przypadku po dotrzymaniu do końca okresu umownego lokaty strukturyzowanej, Klient otrzyma 100% wartości zainwestowanego kapitału bez odsetek za okres umowny.
  2. Klient wybrał wersję lokaty strukturyzowanej na spadek kursu EUR/PLN: Jeżeli w dniu obserwacji kurs EUR/PLN będzie niższy lub równy 4,2957, to Klient otrzyma 100% wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości 5,00% za okres 6 miesięcy (10% w skali roku). W innym przypadku po dotrzymaniu do końca okresu umownego lokaty strukturyzowanej, Klient otrzyma 100% wartości zainwestowanego kapitału bez odsetek za okres umowny.
  3. Klient wybrał wersję lokaty strukturyzowanej na stabilizację kursu EUR/PLN: Jeżeli w dniu obserwacji kurs EUR/PLN znajdzie się w przedziale otwartym (4,2957 ; 4,4957), to Klient otrzyma 100% wartości zainwestowanego kapitału oraz odsetki za okres umowny w wysokości 5,00% za okres 6 miesięcy (10% w skali roku). W innym przypadku po dotrzymaniu do końca okresu umownego lokaty strukturyzowanej, Klient otrzyma 100% wartości zainwestowanego kapitału bez odsetek za okres umowny.

Zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.