2011-12-30

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2012 roku PKO Bank Polski zaprzestaje oferowania lokaty 5, 10, 15 z dzienną kapitalizacją na nowe środki oraz lokaty 5, 10, 15 z dzienną kapitalizacją.