2012-05-16

Uprzejmie informujemy, że od 16 maja 2012 roku PKO Bank Polski zaprzestaje oferowania rachunku lokaty terminowej na nowe środki.