2011-03-07

Uprzejmie informujemy, że od 14 marca 2011 roku ulega zmianie oprocentowanie:

  • wkładów płatnych na żądanie na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych
  • wkładów płatnych na żądanie na rachunkach oszczędnościowo – rozliczeniowych – kontach osobistych
  • środków pieniężnych na rachunkach oszczędnościowych płatnych na żądanie, prowadzonych na rzecz osób fizycznych oraz Pracowniczych Kas Zapomogowo - Pożyczkowych

i będzie wynosiło 0,01% w skali roku. Podstawa: Uchwała Zarządu nr 25/E/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.