2014-07-14

Uprzejmie informujemy, że od 14 lipca 2014 r. zmianie ulega oprocentowanie następujących produktów depozytowych:

1)       Rachunek lokaty terminowej 15-miesięcznej odnawialnej

2)       Rachunek lokaty terminowej 15-miesięcznej odnawialnej na nowe środki

Aktualne stawki oprocentowania są dostępne na stronie internetowej www.pkobp.pl oraz w Katalogu Informacyjnym Banku dostępnym w Oddziale.