2009-01-29

Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2009 r. do odwołania, wartość stopy bazowej w stosunku rocznym wynosi 4,20 %. Podstawa: Uchwała nr 388/E/2007 Zarządu Banku z dnia 21 sierpnia 2007r.