2009-08-05

Uprzejmie informujemy, że od 15 września 2009 r. PKO Bank Polski wprowadzi zmianę do Taryfy prowizji i opłat bankowych w części związanej z kredytami oferowanymi małym i średnim przedsiębiorcom. Zmianie ulegnie wysokość prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku, w tym Szybkiego Limitu Kredytowego, kredytu obrotowego odnawialnego - dla kredytów udzielonych i przedłużanych od dnia zmiany Taryfy, i wyniesie 0,1% miesięcznie, od średniego salda niewykorzystanego kredytu. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt:

  • z naszymi pracownikami we wszystkich placówkach PKO Banku Polskiego,
  • pod numerem infolinii 0 801 302 302 (opłata jak za połączenie lokalne) lub + 48 (81) 535 65 65 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Zapraszamy do zapoznania się z wyciągiem z Taryfy prowizji i opłat bankowych, która obowiązywać będzie od dnia 15 września 2009 r.