2011-09-19

Uprzejmie informujemy o zmianach w Taryfie prowizji i opłat bankowych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej. Modyfikacje dotyczą opłat i prowizji pobieranych od klientów segmentu małych i średnich przedsiębiorstw za niektóre czynności związane z funkcjonowaniem rachunków bankowych, kart kredytowych, w tym głównie za wyciągi, operacje kasowe i wypłaty wykonywane przy użyciu kart kredytowych, przelewy za pośrednictwem systemu SORBNET oraz za wybrane czynności wykonywane na życzenie klienta. Zmiany te wprowadzane będą od 15 listopada br. i mają na celu zoptymalizowanie i dostosowanie opłat do kosztów świadczonych przez Bank usług. Jeżeli nie akceptują Państwo zmian wprowadzanych w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim w zakresie rachunków bankowych, operacji kasowych oraz innych czynności - prosimy o złożenie oświadczenia w tym przedmiocie, w formie pisemnej w dowolnym oddziale Banku lub przesłanie go na adres dowolnego oddziału Banku, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej informacji (chyba, że umowa dotyczącego danego produktu dopuszcza inny termin lub tryb wypowiedzenia). W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z oddziałem prowadzącym Państwa rachunek. Zapraszamy do zapoznania się z wyciągami z Taryfy prowizji i opłat bankowych ze zmianami wprowadzanymi od 15 listopada br. Podstawa: Uchwał Zarządu Banku nr388/E/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r.