2015-07-01

Uprzejmie informuje, że od dnia 30 czerwca br. wprowadza zmiany w zakresie obsługi czeków w obrocie dewizowym.

Najważniejszą z nich jest ograniczenie realizacji czeków tylko dla Klientów posiadających rachunek bankowy w PKO Banku Polskim (nie dotyczy Kont Inteligo). Jednocześnie informujemy, że czeki w wystawienia US Money Express, Polonez oraz czeki których płatnikiem jest PKO Bank Polski, nadal będą mogły być realizowane przez Klientów nieposiadających rachunku w PKO Banku Polskim.

Powyższe ograniczenie jest związane z częstymi w ostatnim czasie próbami przedkładania do realizacji w Banku czeków sfałszowanych, przerobionych lub bez pokrycia. Dodatkowo, biorąc pod uwagę ryzyka związane z międzynarodowym obrotem czekowym (w tym ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu), wiele banków zagranicznych, tzw. korespondentów, z którymi PKO Bank Polski współpracował w obsłudze czeków w obrocie dewizowym, zrezygnowało z tej współpracy, bądź znacząco podniosło wysokość pobieranych prowizji dla operacji czekowych. Cała ta sytuacja spowodowała także wydłużenie czasu oczekiwania na uznanie za czeki złożone do inkasa lub inkasa z odroczonym terminem rozliczenia – nawet do 14 tygodni od dnia złożenia przez Klienta czeku do realizacji w PKO Banku Polskim.

W związku z powyższym, sugerujemy zwracanie się przez Państwa – odbiorców czeków, do wystawców czeków o przekazywanie Państwu płatności np. w formie poleceń wypłaty w obrocie dewizowym.

Korzyści wynikające ze zmiany formy rozliczenia z czeku na polecenie wypłaty w obrocie dewizowym to:

  • skrócenie czasu oczekiwania na środki, które się Państwu należą od dotychczasowego wystawcy czeku (do maksymalnie jednego lub kilku dni – w zależności od kraju nadania środków),
  • niższe opłaty pobierane przez PKO Bank Polski,
  • zmniejszenie ryzyka nadużyć np. otrzymania czeku sfałszowanego lub bez pokrycia.

Równocześnie przypominamy, że od 01.01.2015 r. PKO Bank Polski, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów,  w zakresie czeków wystawianych z tytułu rent i emerytur zagranicznych nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Nie oznacza to, że świadczenia te są wolne od obciążeń a jedynie to, że PKO Bank Polski nie jest zobowiązany do ich poboru, a w związku z tym obowiązek ten ciąży bezpośrednio na Kliencie. Ponadto podkreślamy, iż konsekwencją braku poboru składki zdrowotnej od złożonych przez Klienta czeków było, co do zasady wyrejestrowanie Klienta oraz członków rodziny przez nasz Bank z ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS.

 

Więcej szczegółów w oddziałach PKO Banku Polskiego.