2011-03-16

Uprzejmie informujemy, że dla Lokaty strukturyzowanej EUR/PLN kursem początkowym jest kurs średni NBP z dnia 21 września 2010 roku i wynosi on 3,9458. Kursem końcowym jest kurs średni NBP z dnia 15 marca 2011 roku i wynosi on 4,0618. Biorąc pod uwagę powyższe informacje PKO Bank Polski informuje, że dla wariantu lokaty strukturyzowanej EUR/PLN zakładającego stabilizację kursu EUR/PLN zysk na zakończenie okresu umownego wyniesie 4,49% za okres 6 miesięcy (ok. 8,99% w skali roku). Dla dwóch pozostałych wariantów tj. zakładającego umocnienie złotówki oraz zakładającego osłabienie złotówki, zysk na zakończenie okresu umownego wyniesie 0%, a Klienci otrzymają 100% wpłaconego kapitału. Poniżej przedstawiono poszczególne warianty lokaty strukturyzowanej:

  • Dla wariantu zakładającego, że kurs EUR/PLN spadnie (złotówka umocni się) parametr wynosi 22 groszy. Oznacza to, że jeżeli w dniu 15 marca 2011 roku kurs EUR/PLN (kurs średni NBP z dnia 15 marca 2011 roku) będzie niższy od kursu 3,7258 (kurs średni NBP z 21 września 2010 roku pomniejszony o 22 groszy) to wartość zysku wyniesie 5,37% za okres 6 miesięcy (ok.10,75% w skali roku).W przeciwnym wypadku Klient otrzyma 100% zainwestowanej kwoty.
  • Dla wariantu zakładającego, że kurs EUR/PLN wzrośnie (złotówka osłabi się) parametr wynosi 22 groszy. Oznacza to, że jeżeli w dniu 15 marca 2011 roku kurs EUR/PLN (kurs średni NBP z dnia 15 marca 2011 roku) będzie wyższy od kursu 4,1658 (kurs średni NBP z 21 września 2010 roku powiększony o 22 groszy) to wartość zysku wyniesie 5,37% za okres 6 miesięcy (ok.10,75% w skali roku). W przeciwnym wypadku Klient otrzyma 100% zainwestowanej kwoty.
  • Dla wariantu zakładającego, że kurs EUR/PLN będzie stabilny parametr wynosi 14 groszy. Oznacza to, że jeżeli w dniu 15 marca 2011 roku kurs EUR/PLN (kurs średni NBP z dnia 15 marca 2011 roku) będzie znajdował się w przedziale otwartym (3,8058 - 4,0858) (granice przedziału to kurs średni NBP z 21 września 2010 roku powiększony oraz pomniejszony o 14 groszy) to wartość zysku wyniesie 4,49% za okres 6 miesięcy (ok.8,99% w skali roku). W przeciwnym wypadku Klient otrzyma 100% zainwestowanej kwoty.

Zysk z lokaty strukturyzowanej EUR/PLN opodatkowany jest podatkiem dochodowym w wysokości 19%.