2013-03-04

PKO Bank Polski i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę o współpracy w ramach rządowego programu pomocy dla małych i średnich firm. Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie w postaci gwarancji BGK, dzięki której większa liczba firm otrzyma kredyt na bieżącą działalność.

Udostępnienie przez Bank gwarancji de minimis z BGK oraz wydłużenie okresu kredytowania w rachunku bieżącym z 12 do 24 miesięcy ma na celu zwiększenie dostępności kredytowania oraz uruchomienie dodatkowych środków na bieżącą działalność firmy. Z Portfelowej Linii Gwarancyjnej, którą za pośrednictwem PKO Banku Polskiego oferuje BGK, będzie można skorzystać od 15 marca br. Bank Gospodarstwa Krajowegoudzieli gwarancji na kredyty obrotowe do wysokości 60 proc. kwoty kredytu. Za pierwszy roczny okres gwarancji firma nie poniesie kosztów, a jej wartość może wynieść do 3,5 mln zł. W kolejnym roku opłata prowizyjna z tytułu gwarancji wyniesie 0,5 proc.

Według ostatnich danych GUS za 2011 rok w Polsce jest 1,78 mln przedsiębiorstw, z czego 98,9 proc. stanowią mali przedsiębiorcy. Ponad 90 proc. podmiotów to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Polskie przedsiębiorstwa wytwarzają blisko połowę PKB i zatrudniają 70 proc. wszystkich pracujących w sektorze przedsiębiorstw. Działają przede wszystkim w handlu i usługach, budownictwie i przetwórstwie przemysłowym. Według danych Komisji Europejskiej polska gospodarka jest na szóstym miejscu w UE pod względem ich liczby.

- Sektor MSP jest kluczowy dla rozwoju naszej gospodarki. Na przestrzeni lat można zaobserwować wyraźny wzrost udziału tego sektora w PKB. Małe i średnie przedsiębiorstwa generują nowe miejsca pracy i podnoszą konkurencyjność polskich produktów i usług. Przewagę zyskają tylko te podmioty, które będą w stanie sprostać dynamicznie zmieniającemu się otoczeniu biznesowemu, dlatego znacząca jest pomoc banków w ich finansowaniu – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski wspiera polską przedsiębiorczość. Firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zapewnia finansowanie bieżących, jaki i inwestycyjnych potrzeb poprzez bogatą i elastyczną ofertę kredytową. Jest liderem finansowania podmiotów gospodarczych i głównym kredytodawcą samorządów. Na bieżąco rozszerza swoją ofertę dla przedsiębiorstw. W ostatnim czasie Bank przygotował ofertę „Terminal z zyskiem”, dzięki której właściciele punktów usługowo-handlowych mogą otrzymać premię transakcyjną od Banku. W listopadzie wprowadził do oferty Limit kredytowy wielocelowy, który ułatwia dostęp do różnorodnych form finansowania. W ramach jednej umowy klienci mogą korzystać z kredytów obrotowych MSP, gwarancji oraz akredytywy w obrocie krajowym i zagranicznym.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów w 2012 roku Bank wraz z Krajową Izbą Gospodarczą zawarł umowę o wzajemnej współpracy w ramach działań promujących małą i średnią przedsiębiorczość. Jej celem są wspólne działania na rzecz promocji projektu LEM - platformy internetowej służącej konsolidacji rynku inwestorów kapitałowych w Polsce oraz przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać zewnętrzne źródła finansowania, a przez to zwiększyć liczbę inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa.

Zarówno rynek, jak i klienci doceniają aktywność Banku w rozwoju oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta Banku skierowana dla firm została wyróżniona przez magazyn Forbes, który docenił jakość obsługi i liczbę wysoko wykwalifikowanych doradców. Bank otrzymał maksymalną liczbę punktów w dwóch z pięciu podlegających ocenie kategoriach: jakość i przejrzystość oraz różnorodność oferty i usług dodatkowych. Ponadto pakiety Biznes Debiut 18 oraz Biznes Waluta zostały nagrodzone Certyfikatami Produktów Najwyższej Jakości w szóstej edycji Programu „Najwyższa Jakość Quality International 2012”.

W uroczystym podpisaniu umów o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu pomocy dla małych i średnich firm wziął udział Premier Donald Tusk.