2011-12-12

PKO Bank Polski podpisał umowę emisji obligacji komunalnych z Poznaniem, która jest zarazem 600 umową emisyjną Banku, niekwestionowanego lidera wśród organizatorów emisji obligacji komunalnych. PKO Bank Polski ma na koncie ponad 29 proc. wyemitowanych obligacji, wg wysokości zadłużenia na 30 września 2011 r. Dzięki współpracy z Bankiem, od 1997 r. papiery wyemitowało 229 gmin, 31 powiatów i 5 województw. Łączna wartość pozyskanych środków wyniosła blisko 6 mld zł. Umowa z Poznaniem przewiduje wyemitowanie obligacji komunalnych o wartości nominalnej 110 mln zł. Ich wykup najwcześniej nastąpi po 11, najpóźniej po 15 latach. Obligacje będą wyemitowane w trybie oferty niepublicznej. Oprocentowanie będzie zmienne uzależnione od stawki WIBOR6M, wypłacane w okresach półrocznych. Pozyskane tą drogą środki zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 r. Deficyt wynika z wydatków inwestycyjnych związanych głównie z budową trasy tramwajowej osiedle Lecha – Franowo w Poznaniu. Miasto głównie poprzez obligacje pozyskuje środki na sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych. Jest to pierwsza emisja obligacji Poznania realizowana we współpracy z PKO Bankiem Polskim. Bank zorganizował natomiast dwie emisje obligacji dla Województwa Wielkopolskiego. Dotychczas PKO Bank Polski realizował emisje dla dużych miast, m.in. Warszawy, Krakowa, Lublina, Bydgoszczy, Szczecina, Rzeszowa czy Włocławka, a także dla wielu mniejszych samorządów. Obecnie obsługuje ponad 200 samorządów - większość z nich wyemitowała obligacje o wartości kilku milionów złotych. W latach 1997-2011 PKO Bank Polski zorganizował emisje obligacji komunalnych dla 229 gmin, 31 powiatów i 5 województw o łącznej wartości blisko 6 mld zł. W samym 2011 roku podpisał 90 umów na kwotę blisko 1,5 mld złotych. Środki pozyskane z emisji przeznaczane są na finansowanie inwestycji, głównie infrastrukturalnych, tj. budowa dróg, kanalizacji, szkół. Samorządy często wykorzystują pieniądze z emisji jako wkład własny do realizacji projektów finansowanych z programów unijnych.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Zgodnie z wyliczeniami firmy Intelace Research, z aktywami na poziomie 42,232 mld euro według stanu na koniec 2010 roku, jest też największym bankiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego po 3. kwartałach 2011 roku wyniósł 2,855 mld zł. Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży kredytów hipotecznych. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. W ostatnim czasie został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik The Banker. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2010" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Ponadto system bankowości elektronicznej iPKO Biznes po raz drugi zdobył Medal Europejski. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych działających w Polsce - 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej "Polskie Marki 2010" jej wartość została określona na 3,6 mld złotych. PonadtoDziałalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.