2011-04-27

PKO Agencja Moody’s Investors Service podtrzymała ocenę ratingową Programu emisji euroobligacji EMTN. Niezabezpieczony dług emitowany w ramach Programu otrzymał rating A2, dług podporządkowany A3, a dług krótkoterminowy Prime-1. Program emisji euroogligacji (EMTN) jest otwarty i zarejestrowany na giełdzie luksemburskiej. W październiku 2010 roku PKO Bank Polski wyemitował w ramach powyższego Programu 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln euro. Ostateczna wycena papierów wyniosła 185 punktów bazowych ponad stopę midswap, oprocentowanie wyniosło 3,733 proc. Była to najkorzystniej uplasowana emisja przez polskiego emitenta, poza emisjami obligacji Skarbu Państwa. - Podtrzymując wcześniejsze zapowiedzi chcemy, aby PKO Bank Polski był obecny na europejskich rynkach, zatem w zależności od warunków panujących na rynku długu Bank planuje emisję kolejnych transzy. Sukces emisji pierwszej transzy euroobligacji potwierdza pozytywne postrzeganie Banku. Ponadto inwestorzy preferują instytucje finansowe o najwyższych ratingach – podkreśla Jakub Papierski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego. Sukces debiutanckiej emisji euroobligacji dowiódł, że PKO Bank Polski jest zdolny do efektywnego korzystania z rynków kapitałowych, także w segmencie finansowania długiem, co pozwoliło na dywersyfikację źródeł finansowania Banku. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego o kluczowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Na koniec 2010 roku był największym bankiem pod względem aktywów w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Ponadto PKO Bank Polski posiada wysokie oceny wiarygodności finansowej, przyznawane obecnie przez cztery agencje ratingowe: Moody's Investors Service, Standard&Poor's, Capital Intelligence i Fitch. W ostatnim czasie rating dla Banku podwyższyła agencja Standard&Poor’s podkreślając ważną systemową rolę PKO Banku Polskiego. Natomiast agencja Fitch podtrzymała wysoka ocenę Banku, uwzględniając w analizie m.in. scenariusz zakładający zmniejszenie udziału Skarbu państwa w akcjonariacie.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Zysk netto za rok 2010 był najwyższy w całym sektorze i wyniósł 3,3 mld zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.