2011-12-14

Agencja ratingowa Standard & Poor's podtrzymała wysoką długookresową ocenę zobowiązań w walucie krajowej PKO Banku Polskiego wynoszącą "A-pi". W uzasadnieniu agencja ponownie powołała się na ważną systemową rolę, jaką Bank pełni w polskim sektorze bankowym, a także na duży udział w rynku, silną pozycję kapitałową oraz zdolność do wypracowania wysokich zysków. Rating powstał na podstawie powszechnie dostępnych informacji, nie był zamawiany przez Bank. We wrześniu 2010 roku agencja Standard & Poor's podwyższyła długookresową ocenę zobowiązań w walucie krajowej PKO Banku Polskiego do "A-pi" z "BBBpi". Wówczas uwzględniono zarówno ważną rolę PKO Banku Polskiego, jak również udział Skarbu Państwa w akcjonariacie Banku, podwyższający jego wiarygodność. W maju tego roku agencja S&P’s podtrzymała tę wysoką ocenę, uwzględniając w analizie zapowiadane zmniejszenie udziału Skarbu Państwa w akcjonariacie. -Agencja Standard & Poor’s ponownie potwierdziła silną pozycję oraz stabilność PKO Banku Polskiego. Dobrze postrzegany jest wiodący udział rynkowy Banku, szeroka sieć dystrybucji usług, która ułatwia efektywne pozyskanie depozytów, stabilna baza klientowska, zdolność do generowania wysokich i stabilnych zysków oraz odpowiedni poziom płynności. Jest to niezwykle ważne w obecnej sytuacji, przy negatywnej perspektywie sektora bankowego w innych krajach europejskich – podkreśla Paweł Borys, Dyrektor Zarządzający ds. Strategii i Inwestycji PKO Banku Polskiego. W drugiej połowie 2011 roku trzy agencje ratingowe Moody's Investors Service, Standard & Poor's i Fitch Ratings potwierdziły oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego. W sierpniu 2011 roku agencja Fitch Ratings podtrzymała rating wsparcia dla Banku na poziomie „2”. Zaś we wrześniu 2011 roku agencja ratingowa Moody’s Investor Services poinformowała o podtrzymaniu wszystkich dotychczas nadanych Bankowi ocen ratingowych.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Zgodnie z wyliczeniami firmy Intelace Research, z aktywami na poziomie 42,232 mld euro według stanu na koniec 2010 roku, jest też największym bankiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego po 3. kwartałach 2011 roku wyniósł 2,855 mld zł. Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży kredytów hipotecznych. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. W ostatnim czasie został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik The Banker. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2010" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Ponadto system bankowości elektronicznej iPKO Biznes po raz drugi zdobył Medal Europejski. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych działających w Polsce - 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej "Polskie Marki 2010" jej wartość została określona na 3,6 mld złotych. PonadtoDziałalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.