2011-05-10

Agencja ratingowa Standard&Poor's podtrzymała wysoką długookresową ocenę zobowiązań w walucie krajowej PKO Banku Polskiego wynoszącą "A-pi", uwzględniając w analizie zapowiadane zmniejszenie udziału Skarbu Państwa w akcjonariacie. Rating powstał na podstawie powszechnie dostępnych informacji, nie był zamawiany przez Bank. We wrześniu 2010 roku agencja Standard&Poor's podwyższyła ocenę PKO Banku Polskiego do "A-pi" z "BBBpi". Wówczas uwzględniono ważną systemową rolę, jaką PKO Bank Polski pełni w polskim sektorze bankowym, jak również udział Skarbu Państwa w akcjonariacie Banku, podwyższający jego wiarygodność. Zgodnie z dzisiejszą decyzją agencji Standard& Poor’s wiarygodność ta nie zostanie obniżona nawet w przypadku spadku udziału głównego akcjonariusza, który może wystąpić w kolejnych latach, aczkolwiek nie spadnie poniżej 25%. W opinii Agencji nie spowoduje to także ograniczenia kontroli Skarbu Państwa nad strategicznymi decyzjami Banku. W kwietniu 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO Banku Polskiego zdecydowało o zmianach Statutu Banku. Dotyczyły one głównie zagadnień związanych z ograniczeniem prawa głosowania akcjonariuszy tak, aby żaden z nich nie mógł wykonywać więcej niż 10 proc. ogólnej liczby głosów. Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego są obecnie przyznawane przez cztery agencje ratingowe: Moody's Investors Service, Standard&Poor's, Capital Intelligence i Fitch. W ubiegłym roku wysoką ocenę Banku podtrzymała agencja Fitch. W ostatnim czasie agencja Moody’s Investors Service podtrzymała wysoką ocenę ratingową Programu emisji euroobligacji EMTN. Niezabezpieczony dług emitowany w ramach Programu otrzymał rating A2, dług podporządkowany A3, a dług krótkoterminowy Prime-1.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Zysk netto za I kwartał 2011 roku wyniósł 851 mln zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.