2008-12-24

Informujemy, że Microsoft opublikował aktualizację zabezpieczeń, która eliminuje słaby punkt zaistniały w przeglądarce internetowej Internet Explorer, o którym informowaliśmy 17 grudnia br. Windows pobierze łatkę niezwłocznie po połączeniu komputera z Internetem, o ile użytkownik ma włączone narzędzie automatycznej aktualizacji. Jest to metoda szczególnie rekomendowana przez Microsoft. Drugim rozwiązaniem jest pobranie aktualizacji ręcznie ze strony update.microsoft.com Microsoft zaleca uaktywnienie trybu automatycznych aktualizacji w zakładce Aktualizacje Automatyczne we właściwościach systemu operacyjnego Windows. Polskojęzyczna strona Microsoftu poświęcona zabezpieczeniom komputera jest dostępna pod adresem: www.microsoft.com/poland/security. Informacje na temat bezpiecznego korzystania z konta znajdziesz w sekcji Bezpieczeństwo