2010-05-28

Łukasz Tarnawa, główny ekonomista PKO Banku Polskiego wraz z zespołem w składzie: Karolina Sędzimir – Domanowska, Janina Świątkowska zajął pierwsze miejsce w II edycji Konkursu na Najlepszego Analityka Makroekonomicznego w 2009 roku w kategorii inwestycje. Zespół naszych analityków zajął także II miejsce w kategorii najlepsze prognozy PKB oraz III miejsce w kategorii najlepsze analizy makroekonomiczne. Konkurs na Najlepszego Analityka Makroekonomicznego organizowany jest przez NBP przy współudziale redakcji „Rzeczypospolitej” i „Parkietu”. Celem konkursu jest promowanie rzetelnej i obiektywnej analizy procesów makroekonomicznych zachodzących w polskiej gospodarce.