2012-07-13

Andrzej Kołatkowski był związany z PKO Bankiem Polskim od października 2003 roku. W Banku zajmował kolejno stanowiska: dyrektora Biura Oceny Wniosków Kredytowych, pełnomocnika ds. Centralizacji Oceny Ryzyka Kredytowego oraz dyrektora Departamentu Oceny Ryzyka Kredytowego. Od września 2009 roku do sierpnia 2011 roku był dyrektorem zrządzającym Pionem Ryzyka Kredytowego, a od lipca 2011 do sierpnia 2011 roku p.o. dyrektora zrządzającego Pionem Restrukturyzacji i Windykacji. Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku odpowiedzialnego za Obszar Ryzyka i Windykacji został powołany w maju 2011 roku. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki Wiceprezesa odpowiedzialnego za Obszar Ryzyka i Windykacji pełnić będzie Bartosz Drabikowski, Wiceprezes odpowiedzialny za obszar Finansów i Rachunkowości. Zarząd PKO Banku Polskiego dziękuje Andrzejowi Kołatkowskiemu za dotychczasową współpracę i wkład włożony w rozwój Banku.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za I kwartał 2012 rok wyniósł 1,005 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik The Banker. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Dwa produkty PKO Banku Polskiego: kredyt gotówkowy i lokata bankowa, zostały nagrodzone przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2011" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Ponadto system bankowości elektronicznej iPKO Biznes po raz drugi zdobył Medal Europejski. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press oraz tytuł Marki Godnej Zaufania przyznany przez miesięcznik Reader’s Digest. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Jest także najbardziej wartościowym krajowym bankiem, jak wynika z rankingu „100 najcenniejszych firm Newsweeka”. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.