2016-07-20
  • PKO Banki Polski wprowadził do oferty nowość na rynku - Program Inwestycyjny      Autolokacja z oprocentowaniem części depozytowej 3% w skali roku
  • Inwestowanie już od kwoty 10 000 zł z automatycznym transferem środków z lokaty na      wybrany subfundusz inwestycyjny
  • Program jest przeznaczony zarówno dla nowych, jak i stałych klientów Banku

Bank oferuje klientom nowy produkt dający szansę na większy zysk z inwestycji poprzez rozłożone w czasie, stopniowe przesuwanie środków z lokaty do subfunduszu o większym potencjale zysku. Po przystąpieniu do Programu wpłacone środki będą co miesiąc automatycznie przenoszone z 12 miesięcznej lokaty do wybranego subfunduszu.

Nowy program inwestycyjny PKO Banku Polskiego jest skierowany do klientów poszukujących innowacyjnych, a zarazem prostych rozwiązań dla swoich oszczędności. W sytuacji podwyższonej zmienności panującej na rynkach akcji mechanizm uśredniania ceny zakupu jest skutecznym antidotum dla klientów, którzy nie mają czasu śledzić na bieżąco wydarzeń rynkowych i często nabywają jednostki funduszy akcji jednorazowo.

– Produkt otwierany jest w ramach klasycznej lokaty, a następnie środki cyklicznie konwertowane są do wybranego subfunduszu, co pozwala uśrednić cenę nabycia jednostek funduszy i uniknąć inwestycji na tzw. „górce”. Autolokacja to również wygoda inwestowania - klient nie musi pamiętać o comiesięcznym przenoszeniu części środków z lokaty do wybranego subfunduszu (automatyczne przenoszenie środków) – podkreśla Rafał Madej, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych w PKO Banku Polskim.

Na jakich zasadach można skorzystać z Programu

Program Inwestycyjny Autolokacja to produkt, w ramach którego klient otrzymuje 12-miesięczną lokatę z automatycznym (systematycznym) transferem środków z lokaty na wybrany subfundusz inwestycyjny. Skorzystanie z produktu oznacza otwarcie 12 miesięcznej lokaty terminowej oraz otwarcie rejestru w wybranym subfunduszu. Wymagana jest jedynie zgoda klienta na realizację automatycznych zleceń nabycia jednostek uczestnictwa, co ma na celu dostosowywanie bieżącej alokacji środków w Programie do alokacji zgodnej z wybranym wariantem Programu. W wyniku realizowanych automatycznie nabyć, po 12 miesiącach od otwarcia lokaty, całość środków trafia do wybranego subfunduszu.

Za przystąpienie do Programu Inwestycyjnego Autolokacja jest pobierana opłata w wysokości 2% (dla wpłat do 199 999,99 zł) lub 1% (dla wpłat od 200 000,00 zł), pobierana z części wpłaconej na fundusz. Kwota ta jest znacznie niższa niż stawki standardowo pobierane w przypadku bezpośredniej wpłaty na wybrany subfundusz. Bank nie nalicza opłat za odkupienie jednostek uczestnictwa subfunduszy po pierwszym roku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa w pierwszym roku koszt to 1% od odkupionej kwoty (minimalna kwota odkupienia 500 zł). Produkt jest dostępny w oddziałach PKO Banku Polskiego.

Znaczący wzrost regularnie oszczędzających w ramach PBK

Programy inwestycyjne oferowane przez PKO cieszą się dużym zainteresowaniem. Ponad milion rachunków Programu Budowania Kapitału założyli klienci chcący regularnie oszczędzać w PKO Banku Polskim, a łączna kwota zgromadzonych oszczędności w ramach programu wynosi około 3,5 mld zł.  Możliwość systematycznego oszczędzania – z oprocentowaniem opartym o rynkową stopę procentową WIBOR 3M, bonusem w postaci premii odsetkowej za systematyczne oszczędzanie oraz premii lojalnościowej (wyłącznie w lokacie Kapitał na Emeryturę) za długoterminowe oszczędzanie - trafiła w gusta Polaków. Dodatkową zaletą PBK jest możliwość skorzystania przez klienta z różnych wariantów produktu - w zależności od jego oczekiwań i poziomu akceptowanego ryzyka. Klient może oszczędzać na lokacie terminowej, może również skorzystać z  oferty funduszy inwestycyjnych. PBK na Emeryturę to program, który pozwala gromadzić oszczędności nawet przez 15 lat. Z kolei Kapitał na Marzenia można budować przez lat 12. Kapitał na Własny Kąt działa jako lokata terminowa i jest przeznaczony dla osób chcących zgromadzić wkład własny – niezbędny do ubiegania się o kredyt hipoteczny. Trzeba oszczędzać co najmniej rok (Kapitał na Własny Kąt otwierany jest na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia na kolejny taki sam okres), żeby biorąc kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim w kwocie co najmniej 150 tys. zł, uzyskać obniżoną prowizję (maksymalnie 75 proc). W ofercie PBK znajduje się również lokata Kapitał dla Dziecka – jest to uniwersalny i prosty produkt zakładany na okres 15 lat, umożliwiający regularne oszczędzanie na zaspokojenie potrzeb życiowych oraz wychowawczych dzieci.