2018-11-23

Klienci mogą już potwierdzać we wszystkich placówkach oraz agencji Banku w Nowej Iwicznej wybrane dyspozycje kodem sms wysłanym na ich numer telefonu. W ten sposób autoryzują transakcje dotyczące zleceń płatniczych, lokat, pożyczki gotówkowej czy karty kredytowej.

Autoryzacja SMS jest szybka i wygodna. Po złożeniu dyspozycji przez klienta w placówce lub agencji banku na jego telefon wysyłana jest automatycznie wiadomość SMS zawierająca szczegóły transakcji oraz kod akceptacyjny. Aby została zrealizowana musi ją zaakceptować i zatwierdzić poprzez podanie kodu. Klient potwierdzi SMS-em następujące dyspozycje realizowane w PLN:

Zleceń płatniczych

 • wpłata gotówkowa
 • wypłata gotówkowa
 • polecenie przelewu
 • zlecenie stałe

Lokat

 • wypłata częściowa i całkowita
 • dopłata

Pożyczki gotówkowej

 • zmiana rachunku do spłaty
 • zmiana daty płatności raty
 • wcześniejsza częściowa/całkowita spłata

Spłaty zadłużenia karty kredytowej

Dodatkowo klient na życzenie może otrzymać potwierdzenie przyjęcia dyspozycji w formie bankowego wydruku lub na adres e-mail wskazany do kontaktu z bankiem.

Zaświadczeń prostych z grupy depozytowej i kredytowej

 • Zaświadczenie o aktualnie posiadanym rachunku
 • Zaświadczenie o wysokości salda na wskazany dzień z przeszłości
 • Zaświadczenie potwierdzające wykonanie operacji
 • Zaświadczenie potwierdzające rozwiązanie umowy kredytu w rachunku bieżącym
 • Zaświadczenie o posiadanym zadłużeniu klienta na wskazany dzień
 • Zaświadczenie potwierdzające całkowitą spłatę kredytu
W odniesieniu do agencji Banku opisany sposób wyrażenia zgody nie ma zastosowania do w/w dyspozycji dotyczących: Pożyczki gotówkowej oraz Zaświadczeń prostych z grupy depozytowej i kredytowej.