2016-04-21

PKO Bank Polski wspólnie z Deloitte i pozostałymi partnerami zbadają ekosystem startupów w Polsce. Zachęcamy do włączenia się w projekt i wypełnienie krótkiej ankiety.

Polska gospodarka stoi w obliczu poważnego wyzwania jakim jest wyrwanie się z pułapki średniego dochodu. Aby pozostać na ścieżce szybkiego rozwoju coraz większą rolę musi odgrywać tworzenie innowacyjnej gospodarki, czemu sprzyja powstawanie młodych i pełnych pomysłów startupów.

Jesteśmy zdania, że to między innymi odpowiedni ekosystem wspierania takich startupów może stanowić istotną siłę naszego regionu w przyszłości. Dlatego pragniemy go dobrze poznać. PKO Bank Polski wspólnie z Deloitte, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, T-Mobile, Startup Poland, Startup Hub Poland oraz AIP prowadzi badanie ekosystemu startupów w Polsce, którego rezultatem będzie specjalistyczny raport.

W celu przygotowania raportu uruchomiono ankietę badającą takie aspekty działalności startupów jak: przychody, zatrudnienie czy obszar działalności. Ankieta dostępna jest w języku polskim oraz angielskim, a jej wypełnienie nie zajmuje więcej niż 10 minut.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety oraz udostępniania jej innym przedstawicielom startupów.

Badanie wpływu startupów na gospodarkę to kolejna już inicjatywa wspierająca wzrost innowacyjności, w którą włączył się PKO Bank Polski. Jesteśmy również partnerem głównym programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum Poland skierowanego do startupów, którego jednym z podstawowych celów jest ułatwienie skutecznej komercjalizacji technologii opracowywanych przez młodych polskich przedsiębiorców i wynalazców.  W grudniu ubiegłego roku Bank był współorganizatorem D-RAFT Corporate Demo Day „FinTech & Mobile”, podczas którego duże firmy i młodzi przedsiębiorcy mogli wymienić się zdobytymi doświadczeniami. PKO podejmuje także bezpośrednią współpracę z polskimi naukowcami - w ubiegłym roku we współpracy z Politechniką Gdańską rozpoczęte zostały prace nad kompleksowym rozwiązaniem biometrycznym.