2012-08-22

PKO Bank Polski wraz z Krajową Izbą Gospodarczą zawarł umowę o wzajemnej współpracy w ramach działań promujących małą i średnią przedsiębiorczość. Jej celem są wspólne działania na rzecz promocji projektu „LEM – platforma wspierająca finansowanie w przedsiębiorstwa”, którego partnerem strategicznym został PKO Bank Polski.

Projekt LEM to unikalna platforma internetowa służąca konsolidacji rynku inwestorów kapitałowych w Polsce oraz przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać zewnętrzne źródła finansowania, a przez to zwiększyć liczbę inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa.

W celu realizacji założeń projektu powstała strona inwestorzy.biz, która jest podstawowym miejscem dostępu do mechanizmów społecznościowych, szkoleń, informacji, narzędzi, konsultacji oraz wsparcia usług komercyjnych związanych inwestycjami kapitałowymi oraz rynkiem finansowym w Polsce. Pełni rolę integratora rynku inwestorów oraz przedsiębiorców poszukujących zewnętrznych źródeł finansowania. Portal przyczyni się do rozwoju współpracy pomiędzy inwestorami będącymi m.in. klientami PKO Banku Polskiego.
Zdaniem Agnieszki Wardak, dyrektor Departamentu Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstwpołączenie sił na rzecz wsparcia przedsiębiorstw w ramach innowacyjnego projektu oraz szeroka sieć dystrybucji obu partnerów tworzą naturalną synergię, która przyczyni się do zwiększenia realizacji poziomu inwestycji w Polsce.

Kluczowym elementem decydującym o rozwoju i sukcesie przedsiębiorstwa jest proces pozyskania partnerów lub inwestora dla zaplanowanych przedsięwzięć – ten etap wspiera platforma inwestorzy.biz, która docelowo ma skupiać 400 tys. przedsiębiorstw. W niespełna 9 miesięcy od startu witryny, portal skupia już 300 tys. przedsiębiorców. Bogata oferta produktów, zasięg i indywidualne podejście doradców PKO Banku Polskiego w połączeniu z innowacyjną ofertą kojarzenia inwestorów w ramach platformy LEM zapewnią należyte wsparcie w procesie realizacji inwestycji i pozyskiwania źródeł finansowania przez polskie przedsiębiorstwa.

Według Mariusza Jednoralskiego, zastępcy dyrektora Biura ds. Innowacyjnej Gospodarki  w KIG, jeśli na wspólnej drodze biznesowej spotykają się największy Bank w Polsce i największa instytucja otoczenia biznesu to mamy 100-procentową pewność sukcesu .

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną instytucją otoczenia biznesu w Polsce. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 160 organizacji biznesowych, w ramach których skupionych jest prawie 400 tys. przedsiębiorców.