2014-05-23

PKO Bank Polski uprzejmie informuje, że dla Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych opartych na indeksie NASDAQ z emisji o numerze PLN140522S końcowa wartość wykupu została ustalona na 1100 PLN za 1 sztukę.

Wskaźnik Odniesienia w dniu 22 listopada 2011 r. został ustalony na poziomie 2 539,20. Wskaźnik Odniesienia oznacza zmienną rynkową wskazaną w punkcie 10 Części II (Specyfikacja Parametrów Emisji) Warunków Emisji, od której uzależniona była Premia.

W dniu 26 grudnia 2013 roku wartość indeksu NASDAQ przekroczyła barierę w wysokości 141% (3580,2720) poziomu Wskaźnika Odniesienia (poziom zamknięcia indeksu z dnia 26 grudnia 2013 roku to 3584,57), co będzie skutkowało wypłatą w dniu wykupu 22 lutego 2014 roku dla Klienta kuponu w wysokości 10% za okres inwestycji (zgodnie z Warunkami Emisji).

Zysk z BPW Strukturyzowanych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Szczegóły oferty, w tym Warunki Emisji dostępne są w DM PKO Banku Polskiego, oddziałach Banku przyjmujących oferty nabycia BPW Strukturyzowanych oraz na stronach www.pkobp.pl i www.dm.pkobp.pl.