2014-02-24

PKO Bank Polski uprzejmie informuje, że dla Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych opartych o wartość koszyka złożonego z globalnych amerykańskich spółek giełdowych (PLN140221S), podczas obserwacji kwartalnych cen akcji, na podstawie których została wyliczona Premia, zostały określone następujące wartości:

 

21 maja 2012

21 sierpnia 2012

21 listopada 2012

21 lutego 2013

21 maja 2013

21 sierpnia 2013

21 listopada 2013

18 lutego 2014

Intel

26,15

26,11

19,36

20,25

24,15

22,17

25,22

24,76

Kraft Foods Group Inc

38,59

41,11

40,25

42,44

49,88

47,94

51,35

52,30

McDonald’sCorp

91,27

88,52

86,01

94,14

102,14

95,11

97,70

96,02

Merck&Co

37,60

42,94

43,89

42,50

47,33

47,46

48,62

55,69

Pfizer

22,54

23,69

24,35

27,41

28,78

28,24

31,97

31,88

Procter&Gamble

63,39

66,77

68,47

77,04

78,80

79,38

84,67

77,97

Philip Morris International

84,74

91,71

88,72

93,13

94,40

83,77

86,60

80,01

Wartość Premii wyrażonej w PLN stanowi 120% udział w uśrednionym wzroście wartości koszyka spółek w stosunku do jego wartości początkowej.

Do obliczenia stopy zwrotu dla danej spółki pod uwagę została wzięta średnia z kwartalnych cen akcji (obserwacje wartości akcji dokonywane są co kwartał licząc od Daty Emisji).

Stopa zwrotu danej spółki została policzona jako średnia cena akcji z 8 kwartalnych obserwacji odniesiona do ceny początkowe tej spółki ustalonej 21 lutego 2012 r.

 

Średnia wartość zmiany

Wartość wskaźnika odniesienia

Zmiana

Intel

23,52

27,16

-13,40%

Kraft Foods Group Inc

45,48

38,57

17,92%

McDonald’sCorp

93,86

100,49

-6,59%

Merck&Co

45,75

38,13

20,00%

Pfizer

27,36

21,22

28,92%

Procter&Gamble

74,56

64,42

15,74%

Philip Morris International

87,89

82,27

6,83%

Średnia

9,91%

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji została ustalona kwota wykupu w wysokości 1118 PLN za 1 sztukę Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych z emisji PLN140221S. Przekazanie  środków z wykupu BPW Strukturyzowanych na rachunki Klientów nastąpi dnia 21 lutego 2014 r.

Premia z BPW Strukturyzowanych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Szczegóły oferty, w tym Warunki Emisji dostępne są w DM PKO Banku Polskiego, oddziałach Banku przyjmujących oferty nabycia BPW Strukturyzowanych oraz na stronach www.pkobp.pl i www.dm.pkobp.pl.