2012-12-19

Bezpieczeństwo Twoich transakcji dokonywanych w serwisie transakcyjnym iPKO jest dla nas najwyższym priorytetem. Korzystamy z nowoczesnych i sprawdzonych procedur oraz systemów bezpieczeństwa. Wiele zależy też od Ciebie, dlatego pamiętaj:

  • numer Klienta, hasła dostępu i kody jednorazowe powinny być znane tylko Tobie, dlatego nie podawaj ich nikomu i używaj wyłącznie na stronie https://www.ipko.pl/,
  • przed zalogowaniem do serwisu transakcyjnego iPKO, upewnij się czy połączenie, z którego korzystasz jest szyfrowane,
  • Bank nigdy nie poprosi o podanie kodu jednorazowego podczas logowania oraz kilku kodów z karty kodów jednorazowych jednocześnie (z wyjątkiem polecenia użycia dwóch kodów podczas aktywacji lub zmiany nowego narzędzia autoryzacji),
  • nie odpowiadaj na wiadomości e-mail, których autorzy proszą o ujawnienie czy zweryfikowanie Twoich danych osobowych, informacji dotyczących numeru konta czy danych karty płatniczej,
  • zawsze sprawdzaj treść SMS-a, w którym otrzymujesz kod do potwierdzenia transakcji – dane powinny być zgodne z operacją wykonywaną przez Ciebie w serwisie iPKO,
  • stale dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, stosuj program antywirusowy z aktualną definicją wirusów oraz osobisty firewall; dopilnuj, aby ustawienia używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej były właściwe.

Pamiętaj! Kontaktując się z Tobą, pracownik Banku nigdy nie będzie Cię prosił o podanie instrumentów uwierzytelniających, takich jak: identyfikator, hasło, kod do autoryzacji operacji czy PIN do karty płatniczej.

Jeżeli podczas korzystania z konta w serwisie internetowym zauważysz dziwne, nietypowe sytuacje, które wzbudzą Twój niepokój, niezwłocznie skontaktuj się z konsultantem Infolinii 801 302 302 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Sprawdzaj regularnie wyciągi bankowe, zarówno te dotyczące transakcji dokonywanych kartą debetową, jak i kartą kredytową. Masz możliwość dodatkowego zabezpieczenia wyciągów przed dostępem niepowołanych osób, korzystając z opcji szyfrowania wyciągów.

Więcej na temat bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej iPKO