2016-12-13

Posiadacze kont osobistych w PKO Banku Polskim mogą od 10 grudnia br. wnioskować  o Debet na koncie przez serwis transakcyjny iPKO lub telefoniczny Contact Center, dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii 800 302 302*. Debet na koncie to możliwość korzystania z ujemnego salda na rachunku w wysokości nieprzekraczającej miesięcznego limitu ustalonego przez Bank.  Chcąc skorzystać z limitu, w serwisie transakcyjnym iPKO – po zalogowaniu – należy wybrać z rozwijalnej zakładki „Kredyty” – w górnym menu, opcję „Dopuszczalne saldo debetowe”,

Dopuszczalne saldo debetowe

a następnie wypełnić wniosek i zaakceptować warunki korzystania z przyznanego przez Bank  limitu. Po potwierdzeniu dokumentu  przy wykorzystaniu jednorazowego kodu autoryzacyjnego ze zdrapki, SMSa lub tokena możliwe jest korzystanie z przyznanych środków.

Podpisanie dokumentu możliwe jest również w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego SA.

Dodatkowo o Debet na koncie  można zawnioskować przez serwis telefoniczny Contact Center. Po przekazaniu wymaganych danych oraz uzyskaniu pozytywnej decyzji Banku, klient otrzymuje informację o możliwości zaakceptowania warunków korzystania z przyznanego limitu  w serwisie iPKO.

Wysokość Debetu na koncie ustalana jest na podstawie średniej wpływów z ostatnich trzech miesięcy, bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku. Posiadacze Konta za Zero czy Konta bez Granic mogą wnioskować o kwotę do 1000 zł, a Konta dla Młodych - do 500 zł. Dla kont Aurum limit  może wynieść do 2500 zł, a dla Platinum II – 5000 zł.

Za korzystanie z limitu w Koncie za Zero, nie są pobierane odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu, pobierana jest jedynie opłata za skorzystanie z limitu w wysokości 5 zł miesięcznie (opłata liczona jest od momentu skorzystania z limitu  w wysokości powyżej 10 zł).

Dla pozostałych kont osobistych w PKO Banku Polskim limit jest oprocentowany w wysokości 10% . Oprocentowanie jest ustalane wg zmiennej stopy procentowej i pobierane jedynie od wykorzystanej kwoty Debetu.

Niezależnie od rodzaju konta, każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na poczet spłaty debetu, które bez względu na wysokość wykorzystanej kwoty, powinno być spłacone w terminie 30 dni. Spłata wykorzystanej kwoty umożliwia ponowne skorzystanie z Debetu na koncie.

 

* 1) dla dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych numer (+48) 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora)
   2) dla dzwoniących z terenu UE 808 234 45 20 (opłata zgodnie z taryfą lokalnego operatora).