2012-06-06

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO Banku Polskiego przyjęło rekomendację Zarządu Banku dotyczącą podziału zysku wypracowanego w 2011 roku. Na dywidendę zostanie przeznaczone 40,15 proc. zysku netto, co oznacza 1,27 zł na jedną akcję. WZA zdecydowało także o zmianach w składzie Rady Nadzorczej.

Decyzja WZA jest zgodna z nową polityką dywidendy PKO Banku Polskiego dostosowaną do ładu regulacyjnego i otoczenia gospodarczego ogłoszoną w kwietniu tego roku. Zakłada ona stabilne realizowanie w długim terminie wypłat z zysku dla akcjonariuszy w kwocie nadwyżki kapitału powyżej przyjętych minimalnych wskaźników wypłacalności z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego.

- Dywidenda na poziomie 40,15 proc. zysku jest zadawalająca dla akcjonariuszy, pozwala jednocześnie utrzymać wskaźniki wypłacalności na wymaganym poziomie i zapewnia środki na stabilny rozwój Banku. Jestem zadowolony, że rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w tym zakresie została uwzględniona – podkreśla Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Dzień dywidendy został ustalony na 12 czerwca 2012 roku, wypłata dywidendy nastąpi 27 czerwca 2012 roku. Walne Zgromadzenie zdecydowało także o zmianach w składzie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego. Powołana Zofia Dzik zastąpiła odwołaną Ewę Miklaszewską. Podczas Walnego Zgromadzenia zatwierdzone zostały sprawozdania finansowe Banku i Grupy Kapitałowej, Zarządu z działalności oraz Rady Nadzorczej za 2011 rok. Udzielono również absolutorium wszystkim członkom władz Banku za ubiegły rok.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za I kwartał 2012 rok wyniósł 1,005 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik The Banker. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Dwa produkty PKO Banku Polskiego: kredyt gotówkowy i lokata bankowa, zostały nagrodzone przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2011" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Ponadto system bankowości elektronicznej iPKO Biznes po raz drugi zdobył Medal Europejski. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press oraz tytuł Marki Godnej Zaufania przyznany przez miesięcznik Reader’s Digest. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Jest także najbardziej wartościowym krajowym bankiem, jak wynika z rankingu „100 najcenniejszych firm Newsweeka”. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych. Pełny komunikat w biurze prasowym Ten list został wysłany na adres Agnieszka.Borowska-Tryba@pkobp.pl przez PKO Bank Polski Odwiedź biuro prasowe, aby edytować lub usunąć swoje dane.