2016-06-13

Informujemy, że Bank wprowadził nową walutę do tabeli walut – dolar nowozelandzki (NZD). W związku z tym, istnieje możliwość wykonywania operacji bezgotówkowych w tej walucie zarówno przez klientów indywidualnych jak i korporacyjnych. Płatności takie można zlecać kanałami elektronicznymi i w oddziałach Banku.