2011-04-21

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego został partnerem zorganizowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa programu "Akcjonariat Obywatelski", którego celem jest doprowadzenie do świadomego i powszechnego uczestnictwa Polaków w życiu społeczno-gospodarczym i przemianach własnościowych. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego będzie współorganizatorem ogólnopolskiego road show, w czasie którego potencjalni i obecni inwestorzy, blisko swojego miejsca zamieszkania, będą mogli zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania giełdy i związanych z nią możliwości inwestowania oraz porozmawiać z ekspertami rynku kapitałowego. Eksperci Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego poprowadzą w sumie 7 spotkań, które odbędą się w: Chełmie, Koninie, Radomiu, Tarnobrzegu, Toruniu, Włocławku, Zielonej Górze. Szczegółowe informacje dotyczące spotkań dostępne będą niebawem na stronie Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego www.dm.pkobp.pl. - Z przyjemnością włączyliśmy się w kolejny etap projektu „Akcjonariatu Obywatelskiego”. Idea propagowania wiedzy dotyczącej inwestowania jest nam bardzo bliska. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego był zaangażowany we wszystkie trzy pierwsze oferty publiczne, w których zastosowano rozwiązania programu „Akcjonariatu Obywatelskiego”. Wtedy to oferta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego przyciągnęła największą liczbę klientów, dla których często był to pierwszy kontakt z rynkiem kapitałowym. Ponadto od wielu lat prowadzimy własną działalność edukacyjną, organizując spotkania z ekspertami Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Do dyspozycji inwestorów cały czas pozostają również pracownicy punktów obsługi klienta, którzy mniej doświadczonym klientom chętnie służą pomocą i wsparciem merytorycznym – podkreśla Bożena Kłopotowska, Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Idea „Akcjonariatu Obywatelskiego” zapoczątkowana została ubiegłorocznymi debiutami giełdowymi spółek PZU, Tauron Polska Energia i GPW w Warszawie. Plan dalszego rozwoju „Akcjonariatu Obywatelskiego” został ogłoszony na ubiegłotygodniowej konferencji prasowej przez Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada. Tym razem Ministerstwo zakłada nie tylko zachęcanie do inwestowania w spółki Skarbu Państwa, ale także wdrożenie szerokiego programu edukacyjnego realizowanego m.in. wspólnie z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego. Zapewnianie edukacji dostosowanej do poziomu wiedzy obecnych i potencjalnych inwestorów ma przyczynić się do zachęcenia ich do aktywnego, długofalowego inwestowania i przełamania obaw. Informacje o programie znajdują się na stronie internetowej: www.akcjonariatobywatelski.pl W ubiegłym roku Dom Maklerski PKO Banku Polskiego zaangażowany był w przygotowanie i przeprowadzenie ofert publicznych PZU, Tauron oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W przypadku PZU oraz Giełdy Papierów Wartościowych pełnił rolę Oferującego i Współprowadzącego Księgę Popytu, a w przypadku Tauronu - Współprowadzącego Księgę Popytu. Ponadto w tym roku Ministerstwo Skarbu Państwa wybrało Dom Maklerski PKO Banku Polski do konsorcjum w procesie IPO Banku Gospodarki Żywnościowej, gdzie będzie pełnił funkcję Oferującego i Współprowadzącego Księgę Popytu.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Zysk netto za rok 2010 był najwyższy w całym sektorze i wyniósł 3,3 mld zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.