2006-04-19

Działalność sponsorska i charytatywna Banku w 2005 roku ukierunkowana była na wspieranie kultury, ratowanie życia i zdrowia. Bank udzielił wsparcia blisko 2000 przedsięwzięć. W ramach programu „PKO Bank Polski Blisko Ciebie”, Bank był sponsorem, m. in.

  • Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu,
  • międzynarodowej imprezy w narciarstwie biegowym „Bieg Piastów”,

Jednocześnie Bank dofinansował kontynuację i promocję dwóch akcji społecznych:

  • „Cała Polska czyta dzieciom”,
  • program edukacyjny „Zostancie z nami” organizowany przez Fundacje Tygodnika Polityka.

Bank sponsorował również kilka Juwenaliów.