2007-10-27

PKO Bank Polski po raz kolejny dołączył się do wielkiej akcji „Rzuć Palenie Razem z Nami”. Corocznie od 1991 roku Fundacja prowadzi działania mobilizujące palaczy do zaprzestania palenia tytoniu. Majowa i listopadowa akcja, to najbardziej popularne kampanie zdrowotne w Polsce i niezwykle ważny i skuteczny element walki o zdrowie Polaków. Mają one na celu przekonanie jak największej rzeszy uzależnionych od tytoniu, że zaprzestanie palenia jest możliwe i zmotywowanie ich do tej decyzji. Dzięki tej akcji ponad 3,5 mln Polaków rzuciło palenie.