2007-05-27

PKO Bank Polski wspiera już od kilku lat zadania pt. „Wykonanie prototypu konsoli do sterowania robotem chirurgicznym Robin Heart”. Sfinansowanie tego projektu przez Bank umożliwi wykonanie testów laboratoryjnych całego systemu robota chirurgicznego oraz wykonanie zadań edukacyjnych, takich jak pokazy na konferencjach naukowych, warsztatach chirurgicznych. Robin Heart jest telemanipulatorem – robotem sterowanym przez chirurga. Chirurg siedzący przy odpowiedniej konsoli poruszając dłońmi trzymającymi specjalne uchwyty kieruje pracą narzędzi w polu operacyjnym obserwując ruch narzędzi na monitorze.