2007-10-08

Akcja skierowana jest do młodych naukowców, którzy mimo niskich zarobków i niewesołych perspektyw postanowili jednak zostać w kraju i rozwijać swoją karierę akademicką. PKO Bank Polski był fundatorem dwóch stypendiów. W ciągu 6 edycji Fundacja przekazała w ręce młodych, zdolnych ludzi nauki już 122 stypendia po 25 tys. zł - w sumie 3 mln 50 tys. zł. Wspieranie konkursu dla młodych naukowców „Zostańcie z nami” jest częścią szeroko zakrojonej działalności edukacyjnej Banku, który od lat wspiera fundacje, stowarzyszenia, których założeniem jest wspieranie inicjatyw z zakresu edukacji, nauki, oświaty i wychowania. 7 października 2007 roku redakcja „Polityka” wraz z fundatorami przyznała stypendia młodym naukowcom. W bieżącym roku wyróżniono 17 laureatów oraz przyznano jedno wyróżnienie.