2014-10-17

Nauczyciele, którzy w ramach programu SKO w ubiegłym roku szkolnym wykazali się największym zaangażowaniem i kreatywnością, otrzymali nagrody w Konkursie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczysta gala wręczenia złotych, srebrnych i wybranych brązowych odznak odbyła się 10 października w hotelu Polonia w Warszawie.

zdjecie zbiorowe

W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu, a także przedstawiciele Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Komendy Głównej Policji oraz PKO Banku Polskiego. Dyplomy symbolizujące złote, srebrne i brązowe odznaki wręczyli: Jacek Obłękowski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Rynku Detalicznego, oraz Małgorzata Kocoń, Dyrektor Biura Młodego Klienta. W tej edycji Konkursu PKO Bank Polski nagrodził  ponad 300 najaktywniejszych nauczycieli-Opiekunów SKO z całej Polski. Wiceprezes osobiście podziękował i pogratulował każdemu z nich, zaś Dyrektor podsumowała osiągnięcia programu Szkolnych Kas Oszczędności w minionym roku szkolnym oraz zapowiedziała nowości:

  • ulotkę dydaktyczną przygotowaną we współpracy z Komendą Główną Policji, poświęconą bezpieczeństwu dzieci w ruchu drogowym, i gadżety odblaskowe. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym i zmianom legislacyjnym. Od niedawna każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu, poza terenem zabudowanym, musi posiadać widoczny z daleka element odblaskowy. SKO-wicze będą mogli korzystać z otrzymanych od Banku odblasków.
  • broszurę proekologiczną dedykowaną uczniom, która stanowić będzie swojego rodzaju kompendium wiedzy o zasobach naturalnych i sposobach na ich oszczędzanie.

PKO Bank Polski prowadzi i sukcesywnie rozwija program SKO od 1935 roku. W 2012 roku gruntownie zrewitalizował SKO wprowadzając je do Internetu. Następnie idee SKO zostały wzbogacone o ekologię, a kolejne konkursy, np. „Newsletter SKO”, „Pytanie na Szkolnych Blogach” i „Wakacyjna przygoda z finansami” obejmowały również tematykę ochrony środowiska. Dzięki licznym innowacjom i nowym narzędziom dydaktycznym do SKO przystępują kolejne szkoły podstawowe. Obecnie w SKO PKO Banku Polskiego uczestniczy co trzecia tego typu placówka w kraju, a około 150 tysięcy uczniów lokuje swoje środki na rachunkach internetowych SKO. Przekaz edukacyjny programu trafia do około miliona dzieci. Tak duża popularność Szkolnych Kas Oszczędności nie byłaby możliwa bez nauczycieli-Opiekunów, stąd pomysł nagradzania przez PKO Bank Polski najaktywniejszych pedagogów w ramach Konkursu z Okazji Dnia Nauczyciela i wręczania im symbolicznych odznak właśnie w tym dniu.