2011-05-27

Przedstawiciele międzynarodowych środowisk opiniotwórczych – politycy, naukowcy i praktycy świata biznesu spotkali się w Sopocie na dwudniowym (26 i 27 maja) Europejskim Kongresie Finansowym zorganizowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W debatach dotyczących obecnego stanu i przyszłości bankowości, perspektyw rozwoju Polski i Europy uczestniczył prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, a zarazem członek Rady Programowej Kongresu, Zbigniew Jagiełło. Prezes PKO Banku Polskiego moderował debatę „Biznes i ryzyko na rynku bankowości detalicznej i consumer finance w świetle nowych regulacji”. Wstępem do dyskusji był wykład Michaela Lafferty’ego, światowej sławy eksperta w dziedzinie bankowości detalicznej, który przedstawił wnioski z prac brytyjskiej Niezależnej Komisji Bankowości, zwanej Komisją Vickers’a. Wskazuje ona na konieczność oddzielenia w największych bankach globalnych bankowości detalicznej od bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, która w największym stopniu przyczyniła się do ostatniego kryzysu. Uczestnicy debaty byli zgodni, że problem ten bezpośrednio nie dotyczy polskich banków, a rodzima bankowość detaliczna ma nadal dobre perspektywy rozwoju w ramach obecnie funkcjonujących modeli biznesowych. - Banki muszą jednak krytycznie weryfikować te modele, uwzględniając nowe regulacje, a jednocześnie aktywnie zarządzać bilansem, biorąc pod uwagę możliwości kapitałowe i płynnosciowe– stwierdził Zbigniew Jagiełło podsumowując dyskusję. Nawiązując do innego wątku dyskusji dodał, że współczesna bankowość detaliczna ulega coraz większej elektronizacji, a proces ten można określić angielskim zwrotem „less bricks, more cliks”. W sopockim Kongresie licznie uczestniczyli także inni przedstawiciele Banku. W panelu „Wpływ nowych regulacji na modele biznesowe banków”, w którym brał udział Paweł Borys, dyrektor zarządzający kierujący Pionem Rozwoju Korporacji i Inwestycji, dyskusja koncentrowała się wokół przyszłych strategii i modeli biznesowych oraz problemu bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego po wprowadzeniu nowych regulacji. Jej uczestnicy wskazywali, że w związku z implementację zasad Bazylei III istnieje ryzyko przeregulowania sektora bankowego oraz tworzenia zasad, które są arbitralne i nadmiernie skomplikowane. W gąszczu przepisów zbyt słabo widoczne są bowiem kluczowe pryncypia bankowości: ostrożnościowego podejścia do zarządzania ryzykiem, znajomość i długoterminowa relacja z Klientem, etyka sprzedaży i przejrzysty ład korporacyjny. Polski sektor bankowy nie będzie miał istotnych problemów kapitałowych z implementacją Bazylei III, jednakże nowe normy mogą obniżać rentowność poszczególnych banków. Dlatego szczególnie istotne będzie dalsze zwiększanie efektywności i automatyzacja procesów biznesowych. Podczas panelu „Wpływ trendów socjologicznych i technologicznych na strategie banku. Ewolucja czy rewolucja?”, którego uczestnikiem był Michał Macierzyński, dyrektor Biura Innowacji dyskusja skupiła się na roli banku w nowym ekosystemie interaktywnych i mobilnych usług. Większość panelistów była zgodna, że rola banków pozostanie w przyszłości istotna i będą one ważną częścią sektora nowoczesnych usług. Burzliwą dyskusję wzbudziła natomiast rola i przyszłość oddziałów bankowych. Zdaniem reprezentanta PKO Banku Polskiego mimo ogromnego potencjału Internetu, to w oddziałach i sieci naziemnej wciąż sprzedaje się zdecydowaną większość wysokomarżowych produktów takich jak kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe czy karty kredytowe. Internet i bankowość mobilna jest niewątpliwie przyszłością, jednak nowoczesny bank w celu zachowania długoterminowych zysków musi zaoferować klientowi wielokanałowy dostęp do swoich usług. Wszyscy paneliści zgodzili się co do tego, że banki muszą aktywnie wykorzystywać doświadczenia instytucji spoza sektora bankowego. Dzięki temu wzrośnie zadowolenie klienta, a instytucje finansowe będą mogły zachować swoją pozycję, wchodząc równocześnie na nowe obszary rynków. Brak takich działań grozi natomiast możliwością marginalizacji banków przez pozabankową konkurencję, która może w przyszłości zaoferować usługi taniej, lepiej dostosowując się do oczekiwań użytkowników. W panelu „Finansowanie rozwoju elektroenergetyki – źródła pozyskiwania kapitału” aktywny udział wzięła także Ilona Wołyniec, dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych, rozważając razem z innymi uczestnikami dyskusji jaka jest skala niezbędnych nakładów inwestycyjnych w polskim sektorze energetycznym oraz jak powinny funkcjonować mechanizmy wsparcia tego typu inwestycji. Przed sektorem energetycznym stoją olbrzymie wyzwania inwestycyjne - wartość nakładów jest szacowana w przedziale 130-170 mld zł. Wskazano, że mimo obecnej nadpłynności sektora bankowego, szacowanej na ok. 90-100 mld zł, ograniczeniem dla zaangażowania banków w tak kapitałochłonne przedsięwzięcia mogą być normy koncentracji, współczynniki adekwatności kapitałowej oraz normy płynności. Sektor energetyczny postrzegany jest jako atrakcyjny kredytobiorca, ale szanse na uzyskanie finansowanie mają tylko inwestycje rentowne. Patronat nad Europejskim Kongresem Finansowym objęli Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i planowania Janusz Lewandowski oraz Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka. Obrady zdominowały cztery tematy: zarządzanie wartością banków w warunkach globalnej destabilizacji, zarządzanie wartością przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa ekonomicznego, wyzwania stojące przed rynkiem kapitałowym oraz finansowanie infrastruktury i nieruchomości.

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Zysk netto za I kwartał 2011 roku wyniósł 851 mln zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.