2012-12-19

Uprzejmie informujemy, że zlecenia przelewów w obrocie krajowym na rachunki prowadzone w innych bankach złożone 31 grudnia 2012 r. po godz. 12:30, będą zrealizowane 2 stycznia 2013 r.

Ponadto informujemy, że:

  • zlecanie przelewów składek ZUS jest możliwe do godz. 19:00 w dniu 28.12.2012 r.
    Składki ZUS zlecone po godz. 19:00 w dniu 28.12 do godz. 12:30 w dniu 31.12.2012 r. będą zrealizowane 2 stycznia 2013 r., a zlecone 31.12.2012 r. po godzinie 12:30 będą zrealizowane 3 stycznia 2013 r.;
  • transakcje za pośrednictwem systemu autodealing – iPKO dealer będą zawierane 24 oraz 31 grudnia 2012 r. w godzinach  8:30 – 11:30.
    W przypadku zawarcia transakcji, których datą waluty będzie 24 lub 31 grudnia 2012 r., Klient zobowiązany będzie do posiadania środków pieniężnych na swoim rachunku bankowym, najpóźniej do godziny 12:00 w dacie waluty, w celu rozliczenia transakcji;
  • zamówienie raportów BIK poprzez bankowość internetową będzie możliwe 24 grudnia do godziny 18:00, a 31 grudnia do godziny 19:00.

 

Jednocześnie życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2013 roku.