2012-05-31

Dla większego komfortu inwestowania w iPKO, udostępniliśmy historię składanych zleceń na posiadanych rejestrach i już teraz można sprawdzić i wydrukować szczegóły wyszukanej transakcji. Dodatkowo dla większej przejrzystości prezentujemy miejsce otwarcia funduszu. "Historia zleceń" i "Narzędzia inwestora" W lewym menu w zakładce Fundusze zostały dodane dwie funkcje:

  • „Historia zleceń” - umożliwiająca wyszukanie transakcji wykonywanych na posiadanych rejestrach,
  • „Narzędzia inwestora” – ułatwiająca inwestowanie i prowadząca do strony PKO TFI http://www.pkotfi.pl/pl/klienci-indywidualni/jak-inwestowac

Wybranie funkcji „Historia zleceń” powoduje wyświetlenie ekranu o takim samym tytule. Dostępne kryteria wyszukiwania to:

  • rejestr,
  • rodzaj zlecenia,
  • termin,
  • kwota.

W historii dostępne są zlecenia złożone od 1 lutego 2009 r. Wyszukiwanie odbywa się zawsze po kwocie brutto zleconej transakcji. Ma to istotne znaczenie, przy wyszukiwaniu zleceń konwersji, konwersji otwierającej i przeniesienia, czyli zleceń, które mają wpływ na dwa rejestry. Np. dla konwersji z rejestru X na rejestr Y, bez względu na to czy wyszukujemy zlecenia na historii rejestru X czy Y, brana będzie pod uwagę kwota transakcji, którą zlecił Klient (czyli kwota transakcji brutto dla rejestru X). Wyszukane zlecenia są zaprezentowane w tabeli.


Funkcję „Dane” umożliwia podejrzenie szczegółów wybranego zlecenia, zaś funkcja „Drukuj” pozwala na wydruk PDFa ze szczegółami zlecenia.


"Oflagowanie rejestrów" W związku z tym, że fundusze można nabyć w iPKO, Inteligo, Oddziale PKO Banku Polskiego lub u innych dystrybutorów, wprowadziliśmy obok każdego rejestru informację gdzie rejestr został otwarty. Informacja o tym, gdzie został otwarty rejestr, jest prezentowana w nowej kolumnie „Miejsce otwarcia funduszu”, dodanej po lewej stronie tabeli „Lista Twoich rejestrów w funduszach inwestycyjnych PKO obsługiwanych za pośrednictwem serwisu iPKO.” UWAGA: W iPKO są widoczne tylko rejestry zakupione w iPKO, Inteligo, Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego oraz oddziałach PKO Banku Polskiego.