2013-09-19

Dziękujemy, że decydujesz się poświęcić nam swój czas i wziąć udział w badaniu.

Badanie wiązać się będzie z wizytą w siedzibie firmy UseLab Sp. z o.o. w Warszawie. Potrwa około jednej godziny. Uczestnicy badania zostaną poproszeni o skorzystanie z aplikacji IKO i o podzielenie się swoimi wrażeniami.

Jeśli chcesz wziąć udział w badaniu, napisz na adres teresa.bartoszewicz@uselab.pl, w temacie wiadomości wpisując „Badanie aplikacji IKO”.

Za udział w badaniu uczestnicy otrzymają wynagrodzenie.

Opinie Respondentów będą przetwarzane wyłącznie w celach badawczych oraz w celu optymalizowania aplikacji IKO oferowanej przez PKO Bank Polski. Badanie realizowane jest we współpracy z renomowaną firmą badawczą UseLab Sp. z o.o.

UseLab Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy  ulicy Bagatela 10 jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.  Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290121, z kapitałem zakładowym wpłaconym i zarejestrowanym 230.000 zł.