2018-01-11

Od 4 stycznia 2018 r. PKO Bank Polski wstrzymał przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu MDM, w związku z wyczerpaniem się w dniu 3.01. b.r. limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty przypadającym w roku bieżącym.

Jednocześnie do 30 września 2018 r. PKO Bank Polski przyjmuje wnioski od klientów, którzy mają zarezerwowane w BGK środki na dofinansowanie wkładu własnego.