2015-05-25

PKO TFI informuje o  zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy - funduszu inwestycyjnego otwartego: subfunduszu PKO Zrównoważony z subfunduszem PKO Zrównoważony Plus, subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu z subfunduszem PKO Stabilnego Wzrostu Plus, subfunduszu PKO Akcji Małych i Średnich Spółek z subfunduszem PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus.

Prosimy o zapoznanie się z informacją PKO TFI.

Jeżeli masz w swoim iPKO zdefiniowane zlecenie stałe dla nabywania jednostek w ramach subfunduszu PKO Zrównoważony Plus, PKO Stabilnego Wzrostu Plus, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus, pamiętaj, aby je zmodyfikować lub odwołać.