2015-06-01

PKO TFI informuje o  zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy - funduszu inwestycyjnego otwartego: subfunduszu PKO Akcji Plus z subfunduszem PKO Akcji, subfunduszu PKO Skarbowy z subfunduszem PKO Skarbowy Plus, subfunduszu PKO Papierów Dłużnych Plus z subfunduszem PKO Obligacji.

Prosimy o zapoznanie się z informacją PKO TFI.

Jeżeli masz w swoim iPKO zdefiniowane zlecenie stałe dla nabywania jednostek w ramach subfunduszu PKO Akcji, PKO Skarbowy Plus, PKO Obligacji, pamiętaj, aby je zmodyfikować lub odwołać.