2015-08-31

PKO TFI informuje o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Światowy Fundusz Walutowy – funduszu inwestycyjnego otwartego z subfunduszami wydzielonymi w ramach PKO Parasolowy - funduszu inwestycyjnego otwartego:

  • subfunduszu PKO Akcji Rynku Japońskiego (z PKO ŚFW) z subfunduszem PKO Akcji Rynku Japońskiego (w ramach PKO Parasolowy),
  • subfunduszu PKO Papierów Dłużnych USD (z PKO ŚFW)  z subfunduszem PKO Papierów Dłużnych USD (w ramach PKO Parasolowy);

Prosimy o zapoznanie się z informacją PKO TFI.

Jeżeli masz w swoim iPKO zdefiniowane zlecenie stałe dotyczące nabywania jednostek  subfunduszu PKO Akcji Rynku Japońskiego lub/i PKO Papierów Dłużnych USD w ramach PKO ŚFW, pamiętaj, aby je zmodyfikować lub odwołać.