2009-04-17

W dniu 17 kwietnia 2009 r. Bank otrzymał pismo od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA, reprezentującego Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" zawierające oświadczenie, że występując w imieniu akcjonariusza spółki PKO BP SA zamierza zgłosić kandydaturę Pana dr. Cezarego Banasińskiego w wyborach członów Rady Nadzorczej, w dniu 20 kwietnia 2009 r., na kontynuacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PKO BP SA, zwołanego na dzień 6 kwietnia 2009 r. W opinii PTE PZU SA kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. W załączeniu życiorys Pana Cezarego Banasińskiego.