2018-08-27

Od 1 września 2018 r. zmieniają się niektóre postanowienia regulaminów:

  • Regulaminu Ogólne warunki współpracy z Klientami na rynku finansowym
  • Regulaminu negocjowanej natychmiastowej transakcji wymiany walut wymienialnych

Kluczowe zmiany wprowadzone w wyżej wymienionych regulaminach to:

  • dodanie zapisów wynikających z wprowadzenia nowego produktu skarbowego opcja towarowa do oferty Banku,
  • włączenie produktu lokata inwestycyjna do transakcji objętych Umową ramową,
  • doprecyzowanie zapisów dotyczących potwierdzenia zawarcia transakcji za pomocą iPKO dealer.

Wprowadzenie zmian wynika z dostosowania zapisów regulaminów w związku z  rozszerzeniem zakresu usług świadczonych na podstawie Umowy ramowej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zachęcamy do wizyty w najbliższym Oddziale PKO Banku Polskiego lub kontaktu z przypisanym do Państwa obsługi Doradcą Klienta.

Zmienione Regulaminy znajdują się poniżej w plikach do pobrania.