2009-03-30

W dniu 17 kwietnia 2009 r. Bank otrzymał pismo z Ministerstwa Skarbu Państwa zawierające informacje dotyczące kandydatów na członków Rady Nadzorczej PKO BP SA, o powołanie których zamierza wnioskować Skarb Państwa w związku ze zwołanym na dzień 6 kwietnia 2009 r. i przerwanym do dnia 20 kwietnia 2009 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem PKO BP SA. Ponadto, powyższe pismo zawiera informację, że Skarb Państwa jako Uprawniony Akcjonariusz nie zamierza zmieniać obecnej liczby członków Rady Nadzorczej PKO BP SA na rozpoczętym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku. Życiorysy kandydatów w załączeniu.