2012-04-19

PKO Bank Polski po raz kolejny oferuje Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane. Nowy 2-letni produkt inwestycyjny oparty o indeks giełdowy NASDAQ 100 daje możliwość inwestowania m.in. w globalne, innowacyjne spółki technologiczne bez konieczności fizycznego zakupu akcji, przy pełnej ochronie kapitału w dniu wykupu. Indeks obejmuje 100 największych amerykańskich, jak i międzynarodowych spółek nowoczesnych technologii, między innymi z branży IT, telekomunikacji oraz biotechnologii, jak i spółek z sektora przemysłowego czy handlu detalicznego i hurtowego. W skład indeksu wchodzą między innymi dobrze znane, globalne firmy takie jak Apple, Microsoft, Google, Oracle, Intel, Cisco, Amazon.com, Ebay czy Starbucks. Nowy produkt zapewnia pośredni dostęp do instrumentów i strategii inwestycyjnych, które zwykle są nieosiągalne dla indywidualnych inwestorów lub wymagają dużej wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, przy jednoczesnej ochronie kapitału przy dotrzymaniu końca okresu inwestycji. Produkt zapewnia 100 proc. udział we wzroście wartości indeksu po 2 latach od rozpoczęcia inwestycji, pod warunkiem, że wartość indeksu w tym okresie nigdy nie będzie równa bądź nie przekroczy bariery 130-150 proc. początkowej wartości. Jeżeli natomiast wartość indeksu w jakimkolwiek momencie inwestycji będzie równa bądź przekroczy tę barierę, klient na koniec inwestycji otrzyma kupon wynoszący 10 proc. w skali 2 lat. Obserwacja bariery odbywa się codziennie. Ostateczna wartość barier zostanie ustalona w dacie emisji tj. 22 maja 2012 r., a jej wysokość będzie zawierać się w przedziale 130-150 proc. Z oferty skorzystać mogą klienci indywidualni. Minimalna wpłata wynosi 5 tys. zł, a okres subskrypcji trwa do 18 maja 2012 r. Data wykupu została określona na 22 maja 2014 r. Bieżące notowania indeksu NASDAQ 100 można śledzić na oficjalnej stronie www.nasdaq.com. Umowę o prowadzenie rachunku BPW zawrzeć można w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w wybranych oddziałach PKO Banku Polskiego. Możliwy jest także odkup papierów w okresie inwestycji. Bank odkupuje BPW Strukturyzowane w każdą środę, o ile jest ona dniem roboczym i dniem roboczym giełdy, pod warunkiem złożenia prawidłowo wypełnionej dyspozycji zbycia BPW Strukturyzowanych do dnia poprzedzającego datę odkupu. Data ostatniego odkupu przypada na dzień 14 maja 2014 r. Informacyjna cena odkupu będzie zamieszczana na stronach internetowych www.pkobp.pl i www.dm.pkobp.pl. Można tam także znaleźć szczegóły dotyczące emisji zawarte w Warunkach Emisji BPW Strukturyzowanych, stanowiących załącznik do Propozycji Nabycia Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych, a także informacje dotyczące ryzyka inwestowania. BPW oparte o NASDAQ 100 to już piąty produkt inwestycyjny oferowany w formie Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych. W ubiegłym roku Bank oferował Finanse Zjednoczone - BPW oparte o indeks S&P 500, papiery oparte o cenę miedzi oraz o cenę złota. Na początku tego roku w ofercie znalazły się BPW Strukturyzowane oparte na koszyku amerykańskich spółek.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 2011 rok wyniósł 3,8 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik The Banker. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Dwa produkty PKO Banku Polskiego: kredyt gotówkowy i lokata bankowa, zostały nagrodzone przez miesięcznik Reader's Digest certyfikatami "Produkt Roku 2011" jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem "Złotego Bankiera" za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, zwycięzcą konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców", posiadaczem certyfikatu "Firma Przyjazna Klientowi" oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt - za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Ponadto system bankowości elektronicznej iPKO Biznes po raz drugi zdobył Medal Europejski. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu "Top Marka" według magazynu Press oraz tytuł Marki Godnej Zaufania przyznany przez miesięcznik Reader’s Digest. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.