2011-04-18

Jeszcze do 22 kwietnia PKO Bank Polski oferuje Finanse Zjednoczone, 2 letni strukturyzowany produkt inwestycyjny w formie Bankowych Papierów Wartościowych, oparty o indeks S&P 500 ze 100 proc. gwarancją kapitału. Zysk z inwestycji w produkt uzależniony jest od wzrostu wartość indeksu S&P500 w stosunku do wartości początkowej, która zostanie określona w Dacie Emisji czyli 27 kwietnia 2011r. Nabywając Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane - Finanse Zjednoczone klienci zyskują możliwość wygodnego inwestowania w amerykański rynek akcji bez ponoszenia ryzyka kursowego, gdyż inwestycja denominowana jest w PLN. Zachowują także pełną ochronę kapitału nawet pomimo możliwości spadku wartości indeksu S&P 500. Zysk z inwestycji uzależniony jest od wzrostu indeksu S&P500, odzwierciedlającego wartość akcji 500 największych firm notowanych na giełdach papierów wartościowych w Nowym Jorku (New York Stock Exchange –NYSE oraz NASDAQ). W skład indesu S&P 500 wchodzą m.in. spółki tak znane jak: Citigroup, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Dell, eBay, General Electrics, Google, Hewlett-Packard, Intel, Johnson&Johnson, Marriott, McDonald’s, Nike. Udział we wzroście indeksu będzie się zawierać w przedziale 60-90 proc. a jego ostateczna wartość zostanie ustalona po 27 kwietnia 2011r, czyli Dacie Emisji. Przykładowo jeśli udział zostanie określony na poziomie 80 proc. a wartość Indeksu S&P 500 na koniec 2-letniego okresu inwestycji wzrośnie o 56,42 proc., klient na koniec 2 roku otrzymuje zysk po opodatkowaniu w wysokości 36,56 proc. Jeśli natomiast wartość Indeksu S&P 500 na koniec 2-letniego okresu inwestycji spadłaby o 41,79 proc., klient otrzyma zwrot kapitału. - Oferowane dotychczas przez PKO Bank Polski produkty strukturyzowane oparte były o nasz rodzimy rynek akcji, rynek walutowy, ropę naftową oraz złoto. Teraz oferujemy naszym klientom możliwość inwestowania w Indeks S&P 500 odzwierciedlający wartość amerykańskiego rynku akcji i tym samym dajemy im możliwość zróżnicowania portfeli – podkreśla Adam Frankowski, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych. Z oferty skorzystać mogą klienci indywidualni. Minimalna wpłata wynosi 2 tys. zł. Okres subskrypcji trwa do 22kwietnia 2011r. Wartość początkowa indeksu S&P 500 zostanie ustalona 27 kwietnia 2011r., a wartość końcowa 25 kwietnia 2013 r. Data wykupu została określona na 29 kwietnia 2013 r. Umowę o prowadzenie rachunku BPW oraz BPW Strukturyzowane Zjednoczone Finanse zawrzeć można w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w wybranych placówkach PKO Banku Polskiego. Po złożeniu zapisu istnieje możliwość zbycia BPW Strukturyzowanych na rynku wtórnym nieregulowanym. Zlecenia zbycia Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych można składać w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w wybranych placówkach Banku. PKO Bank Polski odkupuje BPW Strukturyzowane w każdą środę, o ile jest ona Dniem Roboczym i Dniem Roboczym Giełdy aczkolwiek zlecenia odkupu mogą być składane przez Klientów w dowolnym dniu roboczym. Aby dokonać zbycia BPW Strukturyzowanych, Posiadacz powinien złożyć prawidłowo wypełnioną dyspozycję zbycia BPW Strukturyzowanych do dnia poprzedzającego Datę Odkupu, czyli 17 kwietna 2013 r. Informacyjna Cena Odkupu, będzie zamieszczana na stronie internetowej PKO Banku Polskiego oraz Domu Maklerskiego Banku. Szczegółowe informacje dotyczące Emisji zawarte w Warunkach Emisji BPW Strukturyzowanych stanowiących załącznik do Propozycji Nabycia Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych a także informacje dotyczące ryzyka inwestowania dostępne są na stronie Emitenta www.pkobp.pl i na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO BP www.dm.pkobp.pl

***

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Zysk netto za rok 2010 był najwyższy w całym sektorze i wyniósł 3,3 mld zł. Z ponad 25-procentowym udziałem w rynku Bank zajmuje także czołowe miejsce w sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych, oferując oprócz tradycyjnych kredytów hipotecznych również preferencyjne kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Oferta kredytu hipotecznego, pod względem dostosowania do nietypowych oczekiwań klientów, została uznana za najlepszą na rynku przez portal finansowy Comperia.pl. Bank został również doceniony za elastyczność oferty tych kredytów, które mogą być udzielane na sfinansowanie różnych celów oraz w kategorii najlepszego banku oszczędnościowo-inwestycyjnego. Aż pięć produktów PKO Banku Polskiego: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, konto, lokata i karta kredytowa, zostało nagrodzonych przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami „Produkt Roku 2010” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem „Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt gotówkowy i kredyt dla firm, zwycięzcą konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu „Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane przez Bank zostały z kolei docenione przez Gazetę Bankową, która przyznała mu tytuł „Bankowego Lidera Informatyki Instytucji Finansowych 2010”. Według analiz firmy badawczej MillwardBrown SMG/KRC PKO Bank Polski cieszy się najwyższym zaufaniem spośród badanych instytucji finansowych – 3/4 ankietowanych ufa jego stabilności finansowej. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu „Top Marka” według magazynu Press. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na półtora miliarda dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2010” jej wartość została określona na 3,6 mld zł.