2014-09-23

Odświeżona szata graficzna, nowa nawigacja, szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji i informacji o poszczególnych kontach - to tylko kilka nowości, które już niebawem zostaną udostępnione Klientom Banku.

Informacja o możliwości korzystania z nowego iPKO będzie przekazana wszystkim użytkownikom obecnego serwisu iPKO w aktualności dostępnej po zalogowaniu do serwisu oraz na stronie pkobp.pl. 

Korzystanie z nowego iPKO nie będzie równoznaczne z koniecznością rezygnacji z dotychczas używanego serwisu. Klienci Banku będą mogli korzystać równolegle z dwóch wersji serwisu: nowego oraz dotychczasowego.  Przełączanie się między serwisami będzie możliwe przy pomocy jednego kliknięcia, bez konieczności ponownego logowania.

Ważne! Nowy serwis będzie dostępny pod nowym adresem -  https://www.ipko.pl/nowe/

Nowa strona logowania

Nowa będzie również strona logowania dostępna z serwisu informacyjnego PKO Banku Polskiego. Po wybraniu przycisku „Zaloguj się” pokaże się strona skupiająca wszystkie serwisy transakcyjne Banku i Spółek z Grupy Kapitałowej. Klienci będą wybierali odpowiedni serwis, możliwe będzie również ustawienie serwisu domyślnego.

Podczas korzystania z serwisu transakcyjnego prosimy Klientów o przestrzeganie kilku najważniejszych zasad bezpieczeństwa:

  • przed zalogowaniem do serwisu internetowego iPKO należy upewnić się czy wykorzystywane połączenie jest szyfrowane;
  • należy upewnić się czy adres strony w oknie przeglądarki to https://www.ipko.pl lub https://www.ipko.pl/nowe/ oraz sprawdzić poprawność certyfikatu bezpieczeństwa;
  • logowanie do serwisu iPKO nie wymaga podania kodu z karty kodów jednorazowych.

 

Bezpieczna bankowość - więcej