2007-05-30

Miło jest nam poinformować, że PKO Bank Polski wprowadził do oferty skierowanej do Klientów korporacyjnych unikalne na rynku karty kredytowe typu Business w wersji Credit i Credit Municipium. Nowe korporacyjne karty kredytowe to nieembosowane (płaskie) karty, służące do realizacji na całym świecie operacji gotówkowych i bezgotówkowych we wszystkich punktach handlowo – usługowych i bankomatach posiadających znak akceptacji VISA. Karty wydawane są na okres 4 lat i pozwalają na realizację zakupów również w Internecie. Termin spłaty kwoty minimalnej przypada na 24 dzień po dniu rozliczenia. Dzięki nowym kartom Klienci zyskują dostęp do instrumentu, przy użyciu którego mogą dokonywać zarówno płatności za zakupywane towary i usługi, jak również uzyskują dostęp do krótkoterminowego i łatwo dostępnego finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością. Korzystanie z tego instrumentu może stanowić alternatywę pozyskiwania źródeł finansowania potrzeb klienta realizowanego tradycyjnie czy to poprzez kredyt w rachunku bieżącym czy dopuszczalne saldo debetowe. Niewątpliwymi atutami nowych kart kredytowych typu Business są: szybkość i maksymalne uproszczenie zasad przyznawania dostępnego dla Klienta limitu globalnego, atrakcyjne, malejące wraz ze wzrostem wartości zadłużenia oprocentowanie oraz możliwość posiadania karty bez konieczności prowadzenia rachunku bieżącego w PKO Banku Polskim. W ofercie Banku znalazły się następujące karty kredytowe:

  • PKO VISA Business Credit (Złota i Srebrna) – karty dedykowane są wszystkim segmentom Klienta korporacyjnego. Prestiżowe karty „Złote” przeznaczone są dla członków zarządu, kadry zarządzającej wyższego szczebla lub kierownictwa, natomiast karty „Srebrne” kierowane są do pracowników firm i instytucji dokonujących bieżących zakupów (np. pracowników administracji, kierowców, a także osób rozliczających zaliczki, np. handlowców).
  • PKO VISA Business Credit Municipium (Złota i Srebrna) – karty dedykowane są wszystkim rodzajom jednostek szczebla rządowego i samorządowego przy czym karty „Złote” przeznaczony są dla prezydentów miast, burmistrzów, starostów, kierownictwa lub kadry zarządzającej wyższego szczebla jednostek rządowych i samorządowych, a karty „Srebrne” dla pracowników tych instytucji dokonujących bieżących zakupów (np. pracowników administracji, kierowców, a także osób rozliczających zaliczki).